Vertrouwenspersonen Spirit Driebergen

 

Wanneer contact opnemen met een vertrouwenspersoon?

In situaties waarin sprake is van ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging kan hiervan melding worden gemaakt bij een van de vertrouwenspersonen. Het kan voor melders van belang zijn om te kiezen voor een mannelijke of juist een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Bij ongewenste omgangsvormen kan gedacht worden aan pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of intimidatie, agressie in de vorm van fysiek of verbaal geweld, en ander ongewenst gedrag waardoor iemand zich niet meer veilig voelt binnen de club.

 

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

– Het bieden van een eerste opvang aan degene die met ongewenst gedrag te maken heeft gekregen

– Luisteren naar het verhaal van de melder en doorvragen

– Nagaan wat de melder wil met de melding

– Nagaan of een oplossing in de informele sfeer (dus binnen de vereniging) mogelijk is

– Het informeren over andere oplossingsmogelijkheden en juridische wegen

– Ondersteunen bij interne klachtenprocedure, of doorverwijzen naar andere instanties; etc.

– Het adviseren en ondersteunen van het bestuur van sv. Spirit.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen van Spirit?

Spirit heeft twee vertrouwenspersonen. Zij stellen zichzelf voor:

 

Geert

Ik ben 77 jaar oud en voorzitter van sv. Spirit geweest. Ik heb ruim 27 jaar bij de Belastingdienst gewerkt en heb daar meegewerkt aan het integriteitsbeleid binnen de dienst. Verder heb ik een opleiding tot coach gevolgd en in de praktijk daar ook mee gewerkt. Ik ben vanaf 2008 met pensioen en ben sinds die tijd vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland; ik krijg in dit werk veel te maken met ongewenste omgangsvormen, die tot een strafzaak leiden.

 

Annemieke

Ik ben 72 jaar en lid van de vereniging sinds 1994. In mijn werkzame leven was ik (na een loopbaan in het onderwijs en later het maatschappelijk werk) vanaf 1990 als jurist (gespecialiseerd in gezondheidsrecht) werkzaam als beleidsadviseur bij diverse landelijke organisaties. Vanaf 2007 tot en met 2017 bij MOVISIE in Utrecht. Daarbij heb ik me gespecialiseerd in de preventie en aanpak van huiselijk en seksueel geweld.

Naast mijn werk was ik lid en later voorzitter van klachtencommissies bij enkele organisaties, o.a. stichting voor beschermde woonvormen in Utrecht.

Net als Geert was ik lid van het bestuur van Spirit, en wel in de functie van secretaris, en was ik betrokken bij de fusie van sv Sparta en sv Rap tot sv Spirit.

 

Hoe kom ik in contact met een vertrouwenspersoon?

Mail naar:

vertrouwenspersonen@svspirit.nl