Contributie

Contributie per half jaar

Per 1 januari 2023

Aerobics/Steps
Basisschool De Uilenburcht
€ 80,00

Aerobics/Steps
Health Center Hoenderdaal
€ 80,00

Badminton jeugd
Health Center Hoenderdaal
€ 43,50

Badminton senioren
Health Center Hoenderdaal
€ 69,00

Actief55+ (voorheen GALM)
Health Center Hoenderdaal
€ 75,00

Post-hartrevalidatie
Health Center Hoenderdaal
€ 80,00

Sportief wandelen
Parkeerterrein Klein Zwitserland
€ 46,00

Hardlopen woensdagochtend
Parkeerterrein Klein Zwitserland
€ 38,00

Hardlopen zaterdag/woensdagavond
Parkeerterrein Klein Zwitserland
€ 22,00

Nordic walking
Parkeerterrein Klein Zwitserland
€ 46,00

Kleutergym
Basisschool De Uilenburcht
€ 65,00

Ouder en kind gymnastiek
Health Center Hoenderdaal
€ 65,00

Volleybal ZVC senioren (excl. wedstrijdbijdrage)
Health Center Hoenderdaal
€ 75,00

 

Contributiebetaling

De contributiebetaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Dit betekent gemak voor u en de vereniging. Risico loopt u niet, want de machtiging kan op ieder moment schriftelijk worden ingetrokken en na iedere afschrijving heeft u 56 dagen lang het recht deze te laten terugboeken. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag voldoet een telefoontje/e-mail aan uw eigen bank. De jaarcontributie wordt in 4 kwartaaltermijnen geïnd, dus u profiteert van een gespreide betaling. De inningsdata liggen in de laatste week van de maanden januari, april, juli en oktober.

Betaling op factuur (2 x halfjaarlijkse termijn) is nog alleen voor enkele bestaande leden o.g.v. overgangsrecht mogelijk. Dit omdat betaling op factuur veel extra en onnodig werk voor de Ledenadministratie betekent. Om deze reden brengen wij € 15,00 administratiekosten per jaar in rekening.

Voor verdere informatie betreffende de contributie-betaling wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement art. 6 t.m. 8 (incl. aan art. 7.4 toegevoegde regeling).

De contributiebetaling vindt in principe plaats door middel van automatische incasso op bankrekening: NL13 RABO 0132173573 t.n.v. Ledenadministratie sv Spirit te Driebergen.

Het inschrijfgeld voor een nieuw lid bedraagt € 5,00.

Aangaan lidmaatschap: d.m.v invulling/ondertekening van het aanmeldingsformulier en van de machtiging tot automatische incasso. Zonder automatische incasso is lidmaatschap in principe niet mogelijk. Helaas is de praktijk dat veel ‘zelfbetalers’ niet, niet op tijd of het onjuiste contributiebedrag overmaakten.

Betaling van de contributie: de contributie wordt betaald via automatische incasso; de contributie wordt in 4 termijnen aan het begin van ieder kwartaal (januari,april,juli en oktober) geïnd.Op verzoek is vrijstelling van contributiebetaling mogelijk bij non activiteit op medische indicatie. Deze periode is maximaal 1 jaar.
De contributie is per contributieperiode (=half jaar) verschuldigd en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan (bij automatische incasso inning in 2 kwartaaltermijnen).
De contributieperioden zijn: 1 juli t.m. 31 december en 1 januari t.m. 30 juni.

De enkele ‘zelfbetalers’ die s.v. Spirit nog heeft, dienen elk halfjaar vooruit te betalen. Deze betaling moet 1 maand voor elk halfjaar overgeboekt zijn. Deze leden hebben ook de verantwoordelijkheid om zelf eventuele contributieverhogingen bij te houden en het juiste bedrag aan contributie over te boeken.

Beëindigen lidmaatschap: tijdig (= minimaal 1 maand voor het einde van de (halfjaarlijkse) contributieperiode) dmv schriftelijke opzegging of e-mail bij de Ledenadministratie. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van de volgende contributieperiode.

 

Opzegging lidmaatschap

Leden die het lidmaatschap per 1 juli of per 1 januari willen beëindigen, moeten dit dus respectievelijk vóór 1 juni en voor 1 december schriftelijk/e-mail bij de ledenadministratie kenbaar maken (bij latere opzegging lopen de contributieverplichtingen door voor een periode van een half jaar).

Verdere informatie betreffende lidmaatschap & contributie en contact:
www.svspirit.nl (o.a. formulieren, reglementen (incl. Huishoudelijk Reglement met volledige regeling betreffende lidmaatschap en contributie)) ledenadministratie@svspirit.nl

Ledenadministratie: Anita Kuijper
Bankrekening NL13 RABO 0132173573 t.n.v. Ledenadministratie sv Spirit, Driebergen

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hierdoor kunnen kinderen tóch sporten bij een vereniging wanneer ouders de contributie niet kunnen betalen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voorheen het Jeugdsportfonds genoemd,vergoedt de contributie van een sportvereniging, zoals badminton en turnen/gymnastiek. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt 225 euro. In aanmerking komen kinderen van vier tot achttien jaar uit een gezin met een inkomen dat maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum bedraagt.

 

Hoe werkt het?

Stap 1:
Vraag aan een intermediair of hij/zij een aanvraag kan doen. Denk aan een: leerkracht, hulpverlener, sportbuurtcoach, cultuurcoach of sociaal wijkteam;

Stap 2:
De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online;

Stap 3:
De intermediair hoort meestal binnen een week of drie of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat u dat weten;

Stap 4:
Als de aanvraag goedgekeurd is, kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub waar uw kind lid van wil worden.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaaltde contributie direct aan de sportclub. U ontvangt zelf dus geen geld.

Een aanvraag doen? Download de ‘ouderkaart’, vul die in en neem de kaart mee naar de intermediair.

Voor meer informatie, en het downloaden van de ‘ouderkaart’, kunt u terecht op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Andere regelingen
Veel gemeenten geven gezinnen met weinig geld een bijdrage of kortingspas om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug neemt deel aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.In onderstaand document vindt u de regeling (met ‘spelregels’) die geldt voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/10/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Utrechtse-Heuvelrug.pdf

Locaties

Health Center Hoenderdaal
Hoendersteeg 7
3972 NA  Driebergen-Rijsenburg

Basisschool De Uilenburcht
Jagersdreef 145
Driebergen-Rijsenburg“