Reglementen

Sv Spirit heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de doelstelling, uitgangspunten van de vereniging, lidmaatschap en andere regels geformuleerd. Ook de positie van de verschillende sportafdelingen is beschreven.

Verder zijn binnen de vereniging regels opgesteld en is beleid geformuleerd voor:

  • het privacybeleid;
  • procedures interne klachtenafhandeling;
  • gedragscodes.

Ook is beleid omschreven op het terrein van de ARBO. Voor meer informatie hierover kunt zich wenden tot het secretariaat.

Hieronder kunt u de diverse bestanden raadplegen, aanvragen en eventueel downloaden.

 

Kamer van Koophandel

Sportvereniging Spirit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
S.V. Spirit, KvK-nummer 30181925
Rechtspersoon RSIN 812761133
Rechtsvorm; Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam; S.V. Spirit
Statutaire zetel; Driebergen-Rijsenburg

Locaties

Health Center Hoenderdaal
Hoendersteeg 7
3972 NA  Driebergen-Rijsenburg

Basisschool De Uilenburcht
Jagersdreef 145
Driebergen-Rijsenburg“