Ledenadministratie

De ledenadministratie verzamelt en beheert de gegevens van leden, donateurs, adverteerders en sponsoren. Zij is verantwoordelijk voor het innen van de contributies d.m.v. automatische incasso.

Nieuwe leden kunnen het inschrijfformulier via bovenstaande link downloaden of deze bij de leiding van de afdeling vragen. Na het invullen kan het formulier bij de leiding worden ingeleverd. Zij zorgen er voor dat uw inschrijfformulier bij de ledenadministratie komt.

Wijzigingen van de persoonlijke gegevens, zoals b.v.: adres, telefoonnummer en e-mailadres, altijd zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Ook kunt u dit zelf doen op de site via de eigen gebruikerscode en wachtwoord.

Voor nadere info over aanmelding, mutaties en opzegging kunt u zich wenden tot de ledenadministratie:

Anita Kuijper
Postadres: Van Vrijberghestraat 2
3972 EN Driebergen
E-mail: ledenadministratie@svspirit.nl

Voor incasso, betalingen en contributies tot de penningmeester:

Thomas Rutgers

E-mail: penningmeester@svspirit.nl


De contributiebetaling vindt plaats door middel van automatische incasso op:
bankrekening: NL13 RABO 0132 1735 73
t.n.v. Ledenadministratie sv Spirit te Driebergen


Opzegging lidmaatschap

Leden die het lidmaatschap januari willen beëindigen, moeten dit vóór 1 december het jaar daarvoor schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svspirit.nl) kenbaar maken. Bij opzegging per 1 juli moet dat voor 1 juni schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden.

Locaties

Health Center Hoenderdaal
Hoendersteeg 7
3972 NA  Driebergen-Rijsenburg

Basisschool De Uilenburcht
Jagersdreef 145
Driebergen-Rijsenburg“